Pages Menu
Categories Menu

Expat coaching

Je eigen land achterlaten is niet gemakkelijk en voor iedereen ervaart dit op zijn eigen manier. Er zijn veel uitdagingen te overwinnen en culturele verschillen te overbruggen, maar dat is zeker niet onmogelijk.

“Waar moet ik beginnen? Ik ben eenzaam, ik verveel me.”

“Waar vind ik vreugde in mijn huidige situatie”

“Hoe kan ik mezelf zijn en trouw aan mezelf zijn in deze nieuwe omgeving”

“Hoe kan ik integreren zonder mijn eigen identiteit of mijn erfgoed te verliezen”

We willen je helpen bij jouw uitdagingen door samen op te trekken en samen de strijd aan te gaan. Laat ons je helpen in het omgaan met verandering, uitdagingen en de emoties die daarbij komen kijken terwijl je je plaats vindt in je nieuwe thuis.

Coaching geeft je de kans om over je ervaringen te praten, het inspireert je om je omgeving met een positieve houding te benaderen en het helpt je om het beste uit jezelf te halen, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

Samen stellen we doelen, bepalen we een tempo en zorgen we ervoor dat je integreert op een gedreven, maar vooral gelukkige, manier.

English
Leaving your home country is not an easy task and each individual’s experiences are different. There are many challenges to overcome and a barrier of cultural differences to cross, but it is not impossible.

“Where do I start? I’m lonely, I’m bored.”
“How do I find joy in my current situation?”
“How can I be myself and stay true to myself, but in this new environment?”
“How do I integrate without losing my identity or heritage?”

We would like to help you overcome your challenges and barriers by walking the journey of adjustment with you. Allow us to help you deal with change, challenges and emotions while settling in to your new home.

Coaching provides you with the opportunity to talk about your experiences, inspires you to face your environment with a positive attitude and helps you discover the potential that you have even under challenging circumstances.

Together we will identify goals, set the pace and help you integrate with zeal and joy.