Pages Menu
Categories Menu

Business coaching

Iedereen die in een zakelijke omgeving werkt zal het ermee eens zijn dat de zakelijke wereld een jungle van onvoorspelbare uitdagingen kan zijn. Je komt op je nieuwe werkplek met wat kennis en een diploma op zak, maar je komt er al snel achter dat je niet de helft hebt geleerd van de kwaliteiten en de kennis die je eigenlijk nodig hebt.

“Tijdens mijn loopbaan in een zakelijke omgeving heb ik vaak gemerkt dat medewerkers in dienst komen met een goed diploma, maar zonder de verschillende soft skills die nodig zijn om het werk goed uit te voeren of carrière te maken. Business coaching kan hierbij helpen om de noodzakelijke soft skills te ontwikkelen.”

Hieronder zijn voorbeelden opgenomen van uitdagingen waar medewerkers mee te maken krijgen:

 • Time management en het omgaan met deadlines
 • Stress management
 • People management (aansturing, opleiden, coachen, ondersteunen en managen)
 • Intermenselijke vaardigheden
 • De balans vinden tussen werk en privé
 • Omgaan met eigen sterktes en zwaktes

Het is belangrijk voor medewerkers om in het begin van hun carrières te leren hoe zij de soft skills kunnen ontwikkelen die van belang zijn voor hun werk. Hierdoor ontwikkelen ze een goede basis waarop ze in de toekomst en in hun carrière verder kunnen bouwen.

Wij willen medewerkers door middel van business coaching helpen om hun eigen sterke punten en zwakke punten te leren kennen. Wij willen hen helpen door de sterke punten verder te ontwikkelen en hen te leren hoe zij op een positieve manier om kunnen gaan met hun zwakke punten. We willen medewerkers inspireren om hun volledige potentie te bereiken in alle gebieden van hun werkleven en hen helpen om het zelfvertrouwen op te bouwen om met de dagelijkse uitdagingen om te gaan.

English
Anyone working in a corporate environment would agree that the corporate world can be 
a jungle of unpredicted challenges. You walk into the workplace with some knowledge and a qualification under your arm, but quickly realise that they did not teach you half of what you need to know during your training!

“During my years in a corporate office, I have often found that employees walk into the workplace with a suitable qualification, but lacking in a variety of soft skills needed to complete the job successfully or to advance to senior positions. Business coaching can help employees to grow the necessary soft skills.”

Here are some of the challenges that employees often struggle with:

 • time management, dealing with tight deadlines
 • stress management
 • people management (instructing, training, assisting, managing)
 • interpersonal skills
 • balancing work and personal life
 • managing strengths and weaknesses

It is important for employees in the early stages of their careers to develop strategies to master the soft skills required in their positions. This will provide them with a good foundation to build on in the future and to advance their careers.

We would like to assist employees through business coaching with identifying their strengths and weaknesses and help them develop their strengths and manage their weaknesses in a positive manner. We would like to inspire employees to reach their full potential in all areas of their work life and help them build the confidence to deal with daily challenges.